Aanvraagprocedure Portvolio

Vanaf 1 januari 2018 verwerkt Portvolio aanvragen voor de Toewijzings- en Adviescommissie via een gesloten systeem: Indigo.

Alle aanvragen, óók de her-beoordelingen, moeten via dit beveiligde systeem worden ingediend.  De aanmeldprocedure is te lezen via de volgende link: Wijziging aanvraagprocedure Portvolio

Aanmeldingsformulieren:

De TAC is bezig met het aanpassen/ verkorten van het aanmeldingsformulier. Getracht wordt dit voor de herfstvakantie te implementeren.

Aanmeldingsformulier TAC :2017-12-05 Aanmeldformulier behorende bij Indigo aanvraag

Onderstaande her-beoordelingsformulieren mogen alléén gebruikt worden door TLV aanvragers van de hierna genoemde VSO scholen uit het samenwerkingsverband Portvolio: Onderwijscentrum Leijpark, VSO de Bodde, VSO Parcours en SG de Keyzer.

Her-beoordelingsformulier  2017-12-05 Herbeoordeling aanmeldformulier VSO behorende bij Indigo aanmelding