LET OP: Wijzing aanvraagprocedure Portvolio

Vanaf 1 januari 2018 zal Portvolio aanvragen voor de TAC gaan verwerken via een gesloten systeem: Indigo. Alle aanvragen, óók de her-beoordelingen, moeten vanaf dat moment via dit beveiligde systeem worden ingediend.  De nieuwe procedure is te lezen via de volgende link: Wijziging aanvraagprocedure Portvolio

Aanmeldingsformulieren:

Aanmeldingsformulier TAC (NIEUW):2017-12-05 Aanmeldformulier behorende bij Indigo aanvraag

Onderstaande her-beoordelingsformulieren mogen alléén gebruikt worden door TLV aanvragers van de hierna genoemde VSO scholen uit het samenwerkingsverband Portvolio: Onderwijscentrum Leijpark, VSO de Bodde, VSO Parcours en SG de Keyzer.

Her-beoordelingsformulier (NIEUW) 2017-12-05 Herbeoordeling aanmeldformulier VSO behorende bij Indigo aanmelding