Het verlenen van een indicatiestelling voor lwoo en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro is sinds 1 januari 2016 een taak van het samenwerkingsverband.

In onderstaande documenten vindt u o.a. uitleg over lwoo en pro, toetsinstrumenten, procedure 2017-2018, aandachtspunten voor PO en de centrale toetsing.

Aanleveren gegevens voor indicatie onderzoek

Informatiebrief scholen

lwoo pro tijdspad informatie_en procedure afspraken professionals

lwoo pro voor professionals

carrousel-pp-13-2016-10-13-def

Heeft u na het lezen van deze documenten nog meer vragen dan attenderen wij u op de lijst met veelgestelde vragen (FAQ lwoo en pro) op onze website.