Voor inspraak op het beleid van Portvolio is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. De OPR heeft instemmingbevoegdheid op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs. In de OPR zijn ouders en medewerkers door de medezeggenschapsraden van de scholen/besturen gekozen.

De OPR heeft maximaal 22 leden. Op dit moment zijn er een aantal vacatures in zowel de docent- als de oudergeleding. Geïnteresseerden kunnen zich via de medezeggenschapsraad van hun eigen school / school van hun kind laten afvaardigen.

Samenstelling OPR

Personeel:

Rianne Kootstra (Mill Hill College)

Marion Janssen (Odulphus Lyceum)

Annelieke Megens (Kon.Willem II College)

Carlijn Willems (De Bodde)

Bart Marijnissen (de Rooi Pannen)

Annemartijn Mulder (2College)

Jiska Wendling (Frater v Gemertschool)

vacature (Onderwijscentrum Leijpark Tilburg )

Vacature (PI school Hondsberg)

vacature (Beatrix College)

Oudergeleding:

Christel Priems (Reeshof College) voorzitter

Anke Oomens (Theresialyceum)

Will Loermans (2college Cobbenhagenlyceum)

Erik Matla (Frater v. Gemertschool)

Sjoerd Eeftens (Onderwijscentrum Leijpark Tilburg )

Ilja Bos (Mill-Hill College)

vacature (PI Hondsberg)

vacature (Kon. Willem II College)

vacature (de Rooi Pannen)

vacature (SG de Keijzer)

vacature (Beatrix College)

Vergaderdata

De OPR vergadert in schooljaar 2017-2018 op de volgende data:

23-10-2017

21-11-2017

17-1-2018

11-4-2018

13-6-2018

 

Download hier het reglement van de ondersteuningsplanraad van Portvolio.