Het verlenen van een toelaatbaarheidsverklaring voor Pro is een taak van het samenwerkingsverband.

Informatie over schooljaar 2019-2020:
Vanaf schooljaar 2020-2021 kiest het samenwerkingsverband Portvolio voor de zogenaamde “opting out lwoo” en gaan wij over op populatiebekostiging voor leerwegondersteunend onderwijs. In onderstaande brief wordt een en ander toegelicht:

brief PO 16 jan 2020 opting out met bijlagen

Extra toelichting op bovenstaande brief:
De TLV Pro wordt aangevraagd door het VO en NIET door het basisonderwijs. De wettelijk toegestane toetsinstrumenten hiervoor zijn te vinden in de Staatscourant van 16-6-2019.