Het verlenen van een indicatiestelling voor lwoo en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro is een taak van het samenwerkingsverband.

Informatie over schooljaar 2019-2020:

Het indienen van dossiers voor lwoo indicatie of TLV Pro uiterste datum 10 september 2019 (week 37)

Samenwerkingsverband Portvolio is voornemens om gedurende volgend school af te stappen van de individuele lwoo indicaties. Nadere informatie volgt.

Informatie over schooljaar 2018-2019:

2018 juni lwoo pro website voor professionals

Aanleveren gegevens voor indicatie onderzoek 2018-06-20

Informatiebrief ouders inclusief toestemmingsverklaring 2018-06

Informatiebrief scholen 2018-06

routekaart 2018-2019

Informatie over schooljaar 2017-2018:

2017-6-25 lwoo pro tijdspad informatie_en procedure afspraken professionals definitief

Heeft u na het lezen van deze documenten nog meer vragen dan attenderen wij u op de lijst met veelgestelde vragen (FAQ lwoo en pro) op onze website.