Het verlenen van een indicatiestelling voor lwoo en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro is een taak van het samenwerkingsverband.

Informatie over schooljaar 2019-2020:

Het indienen van dossiers voor lwoo indicatie of TLV Pro uiterste datum 10 september 2019 (week 37)

 

Informatie over schooljaar 2018-2019:

2018 juni lwoo pro website voor professionals

Aanleveren gegevens voor indicatie onderzoek 2018-06-20

Informatiebrief ouders inclusief toestemmingsverklaring 2018-06

Informatiebrief scholen 2018-06

routekaart 2018-2019

Informatie over schooljaar 2017-2018:

2017-6-25 lwoo pro tijdspad informatie_en procedure afspraken professionals definitief

Heeft u na het lezen van deze documenten nog meer vragen dan attenderen wij u op de lijst met veelgestelde vragen (FAQ lwoo en pro) op onze website.