Het verlenen van een indicatiestelling voor lwoo en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro is een taak van het samenwerkingsverband.

Informatie over schooljaar 2019-2020:

Vanaf schooljaar 2020 kiest het samenwerkingsverband Portvolio voor de zogenaamde “opting out lwoo” en gaan wij over op populatiebekostiging voor leerwegondersteunend onderwijs. Omdat we de nodige vragen kregen over de procedure LWOO aanwijzing, hierbij een korte toelichting:

brief PO 28 aug 2019 LWOO opting out cvm jg

Extra toelichting op bovenstaande brief: De TLV Pro wordt aangevraagd door het VO en niet door het basisonderwijs.

 

Informatie over schooljaar 2018-2019:

Het indienen van dossiers voor lwoo indicatie of TLV Pro door het VO (voor leerlingen die in het eerste jaar VO zitten) is mogelijk tot 10 september 2019 (week 37)

2018 juni lwoo pro website voor professionals

Aanleveren gegevens voor indicatie onderzoek 2018-06-20

Informatiebrief ouders inclusief toestemmingsverklaring 2018-06

Informatiebrief scholen 2018-06

routekaart 2018-2019

Informatie over schooljaar 2017-2018:

2017-6-25 lwoo pro tijdspad informatie_en procedure afspraken professionals definitief

Heeft u na het lezen van deze documenten nog meer vragen dan attenderen wij u op de lijst met veelgestelde vragen (FAQ lwoo en pro) op onze website.