Binnen het samenwerkingsverband Portvolio melden de V(S)O scholen frequent, zorgelijk of ongrijpbaar (ziekte) verzuim éérst bij het M@ZL-project. Mocht dit niet tot een oplossing van het probleem leiden dan wordt de leerling uiterlijk na één maand thuiszitten via het systeem INDIGO bij Portvolio gemeld met daarin korte beschrijving en gepleegde interventies.

https://www.ggdwestbrabant.nl/mazl