Wat is Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs is onderwijs dat voor alle leerlingen passend is. Dat betekent dat alle leerlingen naar een school gaan waar goed onderwijs geboden wordt en waar ze, als dat nodig is, extra ondersteuning krijgen. Het is de bedoeling van Passend Onderwijs dat meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het regulier voortgezet onderwijs geholpen worden. Passend Onderwijs betekent veel voor ouders, voor leraren en voor scholen. En natuurlijk voor de leerlingen zelf. Door Passend Onderwijs zijn ook veel regels veranderd.
Waarom moet het anders?
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden, konden voorheen een rugzakje krijgen met geld voor extra begeleiding. Daar zaten echter ingewikkelde regels en procedures aan vast. Bovendien bleek de aanpak niet te voorkomen dat er nog steeds veel leerlingen buiten de boot vielen. Als leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs gingen, waren er ingewikkelde procedures. Tot nu toe werd er ook te vaak uitgegaan van tekorten van leerlingen in plaats van hun mogelijkheden. Passend Onderwijs wil juist inspelen op individuele behoeften met een opbouwende kijk op de ontwikkeling van jongeren.