Het samenwerkingsverband beschikt over een klachtenregeling ten behoeve van klachten die betrekking hebben op taken uitgevoerd door personeel dat diensten uitvoert in opdracht van het samenwerkingsverband. Voor klachten die de uitvoering van taken van de scholen betreffen, wordt verwezen naar de klachtenregelingen van scholen.

Klachtenprocedure