Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is bedoeld voor ouders en andere belanghebbenden. Zij kunnen het SOP gebruiken om te kijken of een school past bij een kind.

In het SOP is vastgelegd welke ondersteuning en extra voorzieningen de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school m.b.t. het begeleiden en ondersteunen van leerlingen heeft voor de toekomst en welke expertise ze verder gaan ontwikkelen.

Het samenwerkingsverband Portvolio biedt inzage in de schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de aangesloten scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio.

Per school ziet u drie links:

  • Naar de website van de school
  • Naar het volledige SOP
  • Naar het Ouderrapport (samenvatting van het SOP)