WIJZIGING AANMELDING BIJ DE TAC

We willen jullie informeren over de wijziging die na de herfstvakantie, vanaf 22 oktober 2018, ingevoerd wordt ten aanzien van een aanvraag bij de TAC.

De reden van aanpassing is om de administratieve last voor aanvragers te verlichten en om aan te sluiten bij de gewijzigde wetgeving (AVG). Daarom is het aanmeldformulier verder gedigitaliseerd. Dit houdt in dat we niet meer werken met een los aanmeldformulier. Het ‘oude’ aanvraagformulier is verwerkt in Indigo.

Daarbij de opmerking dat wij een overgangsperiode tot 1 december 2018 aanhouden, waarin op de ‘oude’ en op de ‘nieuwe’ manier aanvragen kunnen worden ingediend. Wordt op de ‘oude’ manier een aanvraag ingediend, let dan op dubbelingen in de digitale versie en de ‘oude’ versie.

Er zijn een aantal zaken gewijzigd, waarvoor we de aandacht vragen:

  1. Het aanmeldformulier is van de Portvolio website gehaald. Dit betekent dat alle digitale velden binnen Indigo ingevuld moeten worden.
  1. Bij het aanmeldformulier zat ook een handtekeningblad voor ouders en leerling. Dit verdwijnt. Voor school is het aan te raden, vanwege de AVG wetgeving, een handtekening van ouders en leerling in het schooldossier op te nemen. Het oude formulier kun je hier voor inzetten daar het AVG bestendig is. Opmerking: let er op dat de leeftijd aangepast is van 16 jaar naar 12 jaar.
  1. Bij het invullen van de digitale velden graag notie van de informatie button bij de start en de verschillende velden. Daar wordt bijv. aangegeven welke stukken verplicht zijn om toe te voegen of informatie gegeven hoe de vraag te beantwoorden.