Samenwerkingsverband Portvolio gebruikt het onderstaande toewijzingsprotocol bij haar beoordeling van de dossiers van aangemelde leerlingen van zowel de adviesaanvragen als de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen.

Toeleiden en indiceren totaal 30-10-23