Samenwerkingsverband Portvolio gebruikt het onderstaande toewijzingsprotocol bij haar beoordeling van de dossiers van aangemelde leerlingen van zowel de adviesaanvragen als de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen.

Toewijzingsprotocol TAC Portvolio website januari 2016