Voor inspraak op het beleid van Portvolio is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. De OPR heeft instemmingbevoegdheid op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs. In de OPR zijn ouders en medewerkers door de medezeggenschapsraden van de scholen/besturen gekozen.

Op dit moment zijn er een aantal vacatures in de oudergeleding. Geïnteresseerden kunnen zich via de medezeggenschapsraad van hun eigen school / school van hun kind laten afvaardigen.

Samenstelling OPR

Personeel:

Ton Spaninks (Mill-Hillcollege)

Marion Janssen (Odulphus Lyceum)

Bart Marijnissen (De Rooi Pannen)

Annemartijn Mulder (2College)

Anja de Raad (Onderwijscentrum Leijpark Tilburg )

Noortje van Loon (Praktijkcollege)

Oudergeleding:

Christel Priems (Reeshof College) voorzitter (stopt per 1-8-2020)

Anke Oomens (Theresialyceum)

Will Loermans (2college Cobbenhagenlyceum) (stopt per 1-8-2020)

vacature (SOVOT)

vacature (Onderwijsgroep Tilburg )

vacature (De Rooi Pannen)

vacature (Stichting Biezonderwijs)

Vergaderdata

De OPR vergadert in schooljaar 2019-2020 op de volgende data:

Woensdag 2 oktober 2019

Dinsdag 26 november 2019

Woensdag 5 februari 2020

Woensdag 8 april 2020

Woensdag 24 juni 2020

Download hier het reglement van de ondersteuningsplanraad van Portvolio: Algemeen reglement OPR per 1-8-2020