Voor inspraak op het beleid van Portvolio is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. De OPR heeft instemmingbevoegdheid op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs. In de OPR zijn ouders/leerlingen en medewerkers door de medezeggenschapsraden van de scholen/besturen gekozen.

Op dit moment zijn er een aantal vacatures in zowel de leerlingvertegenwoordiging als in de vertegenwoordiging vanuit het personeel. Geïnteresseerden kunnen zich via de medezeggenschapsraad van hun eigen school / school van hun kind bij ons melden.

Samenstelling OPR

Personeel:

Voorzitter Anja de Raad (Onderwijscentrum Leijpark Tilburg )

Bart Marijnissen (VMBO De Rooi Pannen)

Else-Marij v.d. Führ (Campus013)

Eline Herrings (Mill Hillcollege)

Ouder/ leerlinggeleding:

Ivonna Kere (Koning Willem II College)

Marie-Louise Jolie (Cambreur College)

Soraya Nouinou (leerling Beatrix College)

Vergaderdata

De OPR vergadert in schooljaar 2023-2024 op de volgende data:

Woensdag 4 oktober 2023          van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 13 december 2023     van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 21 februari 2024          van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 27 maart 2024           van 19:00 -21:00 uur

Maandag 12 juni 2024              van 19:00 -21:00 uur

Locatie: Kantoor Portvolio, J. Asselbergsweg 38, Tilburg

 

Download hier het reglement van de ondersteuningsplanraad van Portvolio: Algemeen reglement OPR per 1-8-2020