Voor inspraak op het beleid van Portvolio is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. De OPR heeft instemmingbevoegdheid op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs. In de OPR zijn ouders en medewerkers door de medezeggenschapsraden van de scholen/besturen gekozen.

De OPR heeft maximaal 22 leden. Op dit moment zijn er een aantal vacatures in zowel de docent- als de oudergeleding. Geïnteresseerden kunnen zich via de medezeggenschapsraad van hun eigen school / school van hun kind laten afvaardigen.

Samenstelling OPR

Personeel:

Ton Spaninks (Mill-Hillcollege)

Marion Janssen (Odulphus Lyceum)

Bart Marijnissen (de Rooi Pannen)

Annemartijn Mulder (2College)

Anja de Raad (Onderwijscentrum Leijpark Tilburg )

Noortje van Loon (Praktijkcollege)

Vacature (PI school Hondsberg)

vacature (Beatrix College)

Oudergeleding:

Christel Priems (Reeshof College) voorzitter

Anke Oomens (Theresialyceum)

Will Loermans (2college Cobbenhagenlyceum)

Ilja Bos (Mill-Hillcollege)

vacature (PI Hondsberg)

vacature (Koning Willem II College)

vacature (Onderwijscentrum Leijpark Tilburg )

vacature (de Rooi Pannen)

vacature (SG de Keijzer)

vacature (Beatrix College)

Vergaderdata

De OPR vergadert in schooljaar 2018-2019 op de volgende data:

Woensdag 24-10-2018

Woensdag 19-12-2018

Woensdag 23-01-2019

Woensdag 10-4-2019

Woensdag 12-6-2019

Download hier het reglement van de ondersteuningsplanraad van Portvolio.