Voor inspraak op het beleid van Portvolio is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. De OPR heeft instemmingbevoegdheid op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs. In de OPR zijn ouders/leerlingen en medewerkers door de medezeggenschapsraden van de scholen/besturen gekozen.

Op dit moment zijn er een aantal vacatures in zowel de leerlingvertegenwoordiging als in de vertegenwoordiging vanuit het personeel. Geïnteresseerden kunnen zich via de medezeggenschapsraad van hun eigen school / school van hun kind bij ons melden.

Samenstelling OPR

Personeel:

Voorzitter Anja de Raad (Onderwijscentrum Leijpark Tilburg )

Bart Marijnissen (VMBO De Rooi Pannen)

Noortje van Loon (Praktijkcollege Tilburg)

vacature personeelsvertegenwoordiging

vacature personeelsvertegenwoordiging

vacature personeelsvertegenwoordiging

Ouder/ leerlinggeleding:

Kim Roelen (Reeshofcollege)

Ivonna Kere (Koning Willem II College)

Caroline Goossens (De Nieuwste School)

Marie-Louise Jolie (Cambreur College)

vacature leerlingvertegenwoordiging

vacature leerlingvertegenwoordiging

Vergaderdata

De OPR vergadert in schooljaar 2022-2023 op de volgende data:

Woensdag 5 oktober 2022          van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 7 december 2022     van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 1 februari 2023          van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 22 maart 2023           van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 14 juni 2023              van 19:00 -21:00 uur

Locatie: Kantoor Portvolio, Ringbaan Oost 240, Tilburg                       Vergaderruimte Pantry / kantine

 

Download hier het reglement van de ondersteuningsplanraad van Portvolio: Algemeen reglement OPR per 1-8-2020