Voor inspraak op het beleid van Portvolio is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. De OPR heeft instemmingbevoegdheid op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs. In de OPR zijn ouders en medewerkers door de medezeggenschapsraden van de scholen/besturen gekozen.

Op dit moment zijn er een aantal vacatures in de oudergeleding. Geïnteresseerden kunnen zich via de medezeggenschapsraad van hun eigen school / school van hun kind laten afvaardigen.

Samenstelling OPR

Personeel:

Voorzitter Ton Spaninks (Mill-Hillcollege)

Bart Marijnissen (VMBO De Rooi Pannen)

Annemartijn Mulder (2College Jozefmavo)

Anja de Raad (Onderwijscentrum Leijpark Tilburg )

Noortje van Loon (Praktijkcollege Tilburg)

Oudergeleding:

Anke Oomens (Theresialyceum)

Ivonna Kere (Koning Willem II College)

Jeske Hamers (Beatrixcollege)

vacature

vacature

Vergaderdata

De OPR vergadert in schooljaar 2020-2021 op de volgende data:

Woensdag 14 oktober 2020 van 19:00 -21:00 u

Woensdag 25 november 2020 van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 13 januari 2021 van 19:00 -21:00 uur

Woensdag 17 maart 2021 van 19:00 -21:00 uur             

Woensdag 23 juni 2021 van 19:00 -21:00 uur   

Locatie: Kantoor Portvolio, Vergaderruimte Pantry / kantine

 

Download hier het reglement van de ondersteuningsplanraad van Portvolio: Algemeen reglement OPR per 1-8-2020