Arrangementen

Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in de regio te realiseren kent Portvolio de volgende arrangementen:

Track013

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 7:30 -16:30 uur op nummers: 013-2100106 of 013-2100107. (let op: altijd 013 voor het telefoonnummer draaien).

Track013 is een geïntegreerde bovenschoolse voorziening, voortbouwend op het aanbod en de werkwijze van het voormalige Herstart, Op de Rails, Rebound en het Transferium)

Soms is het voor sommige leerlingen tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning. Voor deze leerlingen kan worden gekozen voor plaatsing op Track013. Plaatsing in deze geïntegreerde voorziening vindt plaats als de leerling een arrangement nodig heeft waar onderwijs en zorg gecombineerd worden aangeboden. De Toewijzings- en adviescommissie van het samenwerkingsverband neemt hierover een besluit. In haar besluit zal de beoogde duur van het verblijf in de voorziening worden vermeld, alsmede de doelen die bereikt moeten worden. Als een leerling bij Track013 geplaatst wordt, blijft hij ingeschreven op de reguliere school voor voortgezet onderwijs. In de aanvraag, die het bevoegd gezag van de reguliere school formuleert, staat de ondersteuningsvraag geformuleerd. Doel is om de leerling te laten terugkeren in het regulier voortgezet onderwijs. Er worden afspraken tussen Track013 en de school van inschrijving vastgelegd om te voorkomen dat er verwijdering plaatsvindt tussen reguliere school en leerling.

ASS-onderwijsarrangementen

Per 1 augustus 2018 bieden 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot en Mill-Hillcollege in Goirle een ASS-onderwijsarrangement voor leerlingen met een mavo-/havoniveau.

Beide scholen bieden een schakel van maximaal 2 jaar tussen het basisonderwijs en het reguliere voortgezet onderwijs voor leerlingen met een diagnose binnen ASS met een mavo/-havoniveau.

Het ASS-onderwijsarrangement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle vo-scholen die onder het samenwerkingsverband Portvolio vallen. Dit betekent dat leerlingen naar een school naar keuze kunnen gaan, als zij na het onderwijsarrangement kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Het ASS-onderwijsarrangement van 2College Ruivenmavo en het Mill-Hillcollege is ingericht voor 4 schooljaren. In schooljaar 2021-2022 vindt binnen het Scholenoverleg van het samenwerkingsverband Portvolio een uitgebreide evaluatie van dit ASS-onderwijsarrangement plaats. Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden gedaan aan alle scholen van het regulier onderwijs, zodat zij allemaal leerlingen met ASS toe kunnen laten en ondersteuning bieden bij hun schoolcarrière. Begin 2021 wordt duidelijk hoe we deze arrangementen in de toekomst verder vorm gaan geven.

ASS-onderwijsarrangement 2C Ruivenmavo

ASS-onderwijsarrangement Mill-Hillcollege

Tilburgse TussenVoorziening

TTV heeft haar deuren geopend voor één van de doelgroepen van de –dan- voormalige Frater van Gemert-school: leerlingen met een VMBO-B/K-advies en LWOO, voor wie de overstap naar het regulier VMBO nog te groot is.

De betreffende leerlingen hebben zich aangemeld op 6 en 8 maart bij een van de VMBO-scholen in de regio. De toelatingscommissies van de VMBO-scholen bepalen in overleg met de basisschool welke leerlingen in aanmerking komen voor de TTV. Begin 2021 wordt duidelijk hoe we deze arrangementen in de toekomst verder vorm gaan geven.

De Tilburgse TussenVooziening is klaar voor de start maart 2018

TTV – uitgebreide informatie voor ouders, leerkrachten, belangstellenden 

Maatwerktraject Work2Learn

Track013 biedt leerlingen van 12 tot 18 jaar die buiten de boot vallen in het regulier onderwijs of dreigen uit te vallen, een tijdelijke alternatieve opvang. Ons uitgangspunt is in principe dat leerlingen hun schoolloopbaan weer oppakken. Veruit de meeste leerlingen keren inderdaad terug naar de school van herkomst, een andere passende school of een ander educatief programma. Maar we hebben ook wel eens met een jongere van doen, die qua onderwijs nergens écht op zijn plek lijkt te zijn. Daarvoor bedachten we samen met Route35 Work2Learn.” Lees hier het artikel zoals dat eerder verscheen via de VSV nieuwsbrief RMC regio 35: artikel Maatwerktraject Work2Learn blijkt schot in de roos

Login

Deze extra functie is nog niet in werking.

Wachtwoord vergeten?
MENU