OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT

In elk samenwerkingsverband komt een ouder- en jeugdsteunpunt. Dat is een van de onderdelen van de verbeteraanpak passend onderwijs. Ook PortVolio zal een ouder- en jeugdsteunpunt inrichten voor vragen en advies over mogelijkheden in onderwijsondersteuning in de regio, zodat ouders zich gehoord voelen, weten waar ze terecht kunnen en informatie goed vindbaar is. We doen dit samen met Plein 013, het samenwerkingsverband voor primair onderwijs in dezelfde regio.

Deel je ervaring met onderwijs en zorg voor kinderen / jongeren! (klik op de flyer)

Het steunpunt zal uit drie pijlers bestaan:

  1. informeren (het steunpunt is een plek voor informatie die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is voor ouders en jeugdigen),
  2. steunen (het steunpunt zorgt voor praktisch advies, ondersteuning en begeleiding bij passend onderwijs) en
  3. signaleren (de ervaringen van het steunpunt zijn van waarde voor het ontwikkelen en aanpassen van het beleid van het samenwerkingsverband).

Ontwikkelingen m.b.t. de inrichting van het ouder- en jeugdsteunpunt delen we in de nieuwsbrief én op deze pagina. Heeft u vragen of vindt u het leuk het om mee te denken, mail dan naar info@portvolio.nl